PRIVACY POLICY CRITIZR

Unibail Management, personuppgiftsansvarig på koncernnivå och Rodamco Sverige AB, Rodamco Forum Nacka KB eller Rodamco Sverige AB, Rodamco Täby Centrum KB eller Rodamco Sverige AB, Rodamco Handel AB, personuppgiftsansvariga på lokal nivå, kommer att behandla dina personuppgifter [Obligatoriskt : förnamn, e-postadress; valfritt : efternamn, åsikt/e-postkorrespondens] i syfte att få feedback om vårt köpcentrum och våra tjänster och/eller svar på ditt anspråk eller förfrågan.

Dina personuppgifter kommer att behandlas på den rättsliga grunden för de personuppgiftsansvarigas legitima intressen för att bättre förstå kunden och förbättra tjänsterna och leverera lämpliga tjänster och/eller erbjudanden.

Dina uppgifter kan komma att överföras till USA av underbehandlaren till vår leverantör, Critizr*. Överföringen av personuppgifter kommer att ske i enlighet med 2021 års standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen.

Dina uppgifter sparas i högst ett år från din senaste kontakt med köpcentret. Om du är medlem i köpcentrets lojalitetsprogram kan vissa personuppgifter sparas under en längre period, i enlighet med relevant integritetspolicy. Sekretesspolicyer finns tillgängliga på varje köpcentrums webbplats.

Du har rätt att begära åtkomst, rättelse, radering av dina personuppgifter, att invända mot eller begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: data.protection@urw.com

Om vi inte behandlar en av dina förfrågningar har du också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du har också rätt att ge instruktioner om den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter efter din död och att be om att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardformat.