PRIVACY POLICY CRITIZR

Unibail Management, de verwerkingsverantwoordelijke op groepsniveau en Unibail-Rodamco-Westfield S.E. of URW Nederland Winkels 2 B.V., de verwerkingsverantwoordelijken op lokaal niveau, zullen uw persoonsgegevens verwerken [Verplicht: voornaam, e-mailadres; optioneel: achternaam, mening /e-mailcorrespondentie] met als doel feedback te verkrijgen over ons winkelcentrum en onze diensten en/of antwoord op uw claim of vraag.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op de rechtsgrond van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijken om de klant beter te begrijpen en de diensten te verbeteren en passende diensten en/of aanbiedingen te leveren.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de Verenigde Staten van Amerika door de sub-verwerker van onze verwerker, Critizr*. De overdracht van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van 2021.

Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard vanaf uw laatste contact met het winkelcentrum.

Als u lid bent van het loyaliteitsprogramma van het winkelcentrum, kunnen sommige persoonsgegevens langer worden bewaard, in overeenstemming met het relevante privacybeleid.

Het privacybeleid is te vinden op de website van elk winkelcentrum.

U hebt het recht om te vragen om toegang, rectificatie, verwijdering van uw persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen of te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar het volgende adres: data.protection@urw.com

Indien wij een van uw verzoeken niet honoreren, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming. U hebt ook het recht om te vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen.

*Critizr, Frans bedrijf geregistreerd onder nummer 521950626 (Lille Register) –

4, Avenue des Saules 59160 LILLE