TODOS LOS DOMINGOS

Restaurantes y cine abiertos 

Tiendas cerradas.

Punts de reciclatge

Westfield La Maquinista es preocupa pel medi ambient. Per això, en el centre hi ha situats diversos punts de reciclatge de plàstic, paper i material orgànic.