Tävlingsvillkor i Westfield Täby Centrum

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkor godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy. Vinnarna kan komma att tillkännages på Westfield Täby Centrums hemsida och app, Facebook och/eller Instagram.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att delta i tävlingen krävs det att man är eller blir Westfield Club medlem.

6. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

7. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

8. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

9. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy

10. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

11. Vinnaren/vinnarna kommer att bli kontaktad av Westfield Täby Centrum till angiven mailadress. Vinnaren/vinnarna kan komma att tillkännages med för- och efternamn på Westfield Täby Centrums app och Facebook- och Instagramsida. Westfield Täby Centrum kommer att försöka nå vinnaren/vinnarna en gång. Om en vinnare inte går att nå inom en vecka efter att denne blivit kontaktad äger Westfield Täby Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

13. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse. 


 

Utöver de allmänna tävlingsvillkoren gäller följande:

14. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 12 år och om du är under 16 år måste du ha målsmans tillåtelse att delta samt acceptera reglerna för tävlingen. Tävlingen är primärt för Westfield Club medlemmar där man behöver vara 16 år eller äldre för att bli medlem, om en person under 16 år blir utsedd som vinnare kommer dennes målsmans uppgifter efterfrågas och kontrolleras om det finns ett Westfield Club medlemskap knutet till målsman. Man kan enkelt bli medlem här.

15. För att delta i tävlingen krävs det att man är eller blir medlem i Westfield Club och svarar alla rätt på tipspromenadens tio frågor där sedan tre vinnare per dag väljs ut av en jury. Man kan endast delta i tipspromenadstävlingen på plats i Westfield Täby Centrum, vid eventytan på inomhustorget plan 0.

16. Tävlingen är tidsbegränsad mellan 20-23 april 2023. Sista dagen att tävla är fram tills klockan 18:00 den 23 april 2023.

17. Prisen består av att tre personer per dag vinner varsitt Westfield Täby Centrum presentkort, där första pris är ett presentkort till ett värde av 1500 kr, följt av ett andra pris består av ett presentkort till ett värde på 500 kr och tredje pris är ett presentkort till ett värde på 250 kr per dag under tävlingsperioden.

18. Vinnarna kommer att bli kontaktad av Westfield Täby Centrums eventbyrå Eventum till angiven mailadress. Vinsterna hämtas sedan i receptionen i Westfield Täby Centrum senast 31 maj 2023, därefter avstår vinnaren från sitt pris om presentkortet inte hämtas upp inom tidsperioden.

19. Presentkorten laddas med vinstbeloppet vid uthämtning och har därefter 1 års giltighetstid. Det är inte möjligt att byta ut sin vinst mot kontanter, ändra datum eller förlänga presentkortets giltighetstid. Läs mer om Westfield Täby Centrums presentkort för att se vilka butiker och restauranger som tar emot presentkortet här.

20. Du kan tävla vid flertalet gånger, men man har endast chans att vinna vid ett tillfälle under tävlingsperioden.