Tävlingsvillkor i Westfield Täby Centrum

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkor godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy. Vinnarna kan komma att tillkännages på Westfield Täby Centrums hemsida och app, Facebook och/eller Instagram.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att delta i tävlingen krävs det att man är eller blir Westfield Club medlem.

6. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

7. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

8. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

9. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy

10. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

11. Vinnaren/vinnarna kommer att bli kontaktad av Westfield Täby Centrum till angiven mailadress. Vinnaren/vinnarna kan komma att tillkännages med för- och efternamn på Westfield Täby Centrums app och Facebook- och Instagramsida. Westfield Täby Centrum kommer att försöka nå vinnaren/vinnarna en gång. Om en vinnare inte går att nå inom en vecka efter att denne blivit kontaktad äger Westfield Täby Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

13. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse. 


 

Utöver de allmänna tävlingsvillkoren gäller följande:

14. Priset består av ett presentkort från Esprit i Westfield Täby Centrum till ett värde av 5.000 SEK. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter, ändra datum eller förlänga presentkortets giltighetstid.

15. Vinnaren hämtar ut priset i Esprits butik. Vinnaren måste hämta ut vinsten personligen och legitimera sig vid uthämtning, alternativt om vinnaren skickar ett ombud måste den legitimera sig samt visa upp mailet med information om vinsten och en bekräftelse från vinnaren att hen får hämta ut vinsten.

16. Du deltar genom att:
- Följa @westfieldtäbycentrum på Instagram
- Gilla tävlingsinlägget
- Kommentera vilket plagg du saknar i din jobbgarderob och skulle vilja investera i. 

17. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av representanter från Westfield Täby Centrums centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

18. Vinnaren blir kontaktad via DM senast onsdag 11 mars 2024 från Westfield Täby Centrums officiella Instagramkonto samt i tävlingsinlägget. Om vinnaren inte går att nå inom 12h efter att denne blivit kontaktad äger Westfield Täby Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

19. Tävlingen är tidsbegränsad och gäller fram till 10 mars 2024 kl: 23.59.

20. Du kan endast tävla en gång och någon eventuell andra medverkan räknas ej med i tävlingen.

21. Tävlingen är ej ett samarbete med Instagram eller Facebook.