SÄKERHET I CENTRUM

Säkerhet och hälsa för alla som vistas och arbetar i vårt centrum är alltid högsta prioritet för oss. Vi har ett starkt och väl etablerat säkerhetsarbete i Westfield Täby Centrum med patrullerande ordningsvakter, ett väl utbyggt kamerasystem som övervakas i realtid och ett tätt samarbete och dialog med Polisen.

Vi anpassar alltid vårt säkerhetsarbete, som till exempel att utöka antalet ordningsvakter och kameraoperatörer efter rådande omständigheter, för att kunna arbeta trygghetsskapande.

Vi följer myndigheternas råd till allmänheten som är att fortsätta leva som vanligt men att man ska vara uppmärksam, hålla sig uppdaterad via myndigheter och att man ska vara källkritisk till information som sprids.