INTEGRITETSPOLICY FÖR BOSATTA I USA : Om du är bosatt i USA, se integritetspolicyn för USA som finns tillgänglig här.

INTEGRITETSPOLICY FÖR BOSATTA UTANFÖR USA : Se integritetspolicyn som finns tillgänglig här.


Integritetspolicy

Denna integritetspolicy reviderades senast den 15 11 2023.


I denna integritetspolicy förklaras hur de personuppgiftsansvariga (som anges nedan) [som i denna integritetspolicy benämns personuppgiftsansvariga, vi, oss eller vår] samlar in och behandlar dina personuppgifter inom ramen för tillhandahållandet av vårt nyhetsbrev och vårt lojalitetsprogram (inklusive åtkomsten till ditt lojalitetskonto inom webbplatsen och appen), tillsammans benämnt ”tjänsterna”.

Observera att särskilda integritetspolicyer dessutom kan gälla för dig, beroende på vilka tjänster som tillhandahålls i köpcentrumet du besöker och relaterad behandling av dina personuppgifter. Sådana policyer kommer att meddelas dig på vederbörligt sätt när relevant (t.ex. beträffande hantering av övervakningssystem, wifi eller kunders feedback).

I denna integritetspolicy hittar du följande information:

1/ De personuppgiftsansvarigas identitet

2/ Hur vi samlar in dina personuppgifter

3/ Information om behandlingen av dina personuppgifter

4/ Hur vi delar dina personuppgifter

5/ Hur vi håller dina personuppgifter säkra

6/ Överför vi dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien?

7/ Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

8/ Överlåtelse vid ägarbyte

9/ Hantering av cookies och spårningsteknik

10/Uppdatering av denna integritetspolicy

 

Definitioner

·         App: köpcentrumens app och ”Westfield- App Shopping” appen.

 

·         Lojalitetskonto: personligt konto som måste skapas i enlighet med villkoren för att kunna utnyttja förmånerna från lojalitetsprogrammet.

 

·         Lojalitetskort: fysiskt kort eller elektroniskt kort (tillgängligt i ditt konto i appen och/eller på webbplatsen) som visar ditt identifieringsnummer och som krävs för att ta del av våra erbjudanden eller tjänster.

 

·         Intressegrupp(er): en grupp individer med gemensamma intressen. URW har skapat dessa intressegrupper utifrån de erbjudanden eller tjänster som tillhandahålls av våra köpcentrum och du har möjlighet att välja en intressegrupp när du skapar ditt konto. Genom att välja en intressegrupp får du möjligheten att ta emot eller dela innehåll om ämnen som kan vara av intresse för den valda intressegruppen. Du måste inte välja en intressegrupp och du kan ändra intressegrupp när som helst via ditt konto.

 

·         Lojalitetsprogram: vårt lojalitetsprogram som är tillgängligt i alla köpcentrum inom Europeiska unionen (EU) (förutom köpcentrumen Carrousel du Louvre i Frankrike, Palais Vest, Gera Arcaden, Düsseldorf Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, NordWestZentrum, Wilma shoppen, Breuningerland Ludwigsburg, Neukölln Arcaden, Leine-Center Laatzen, Breuningerland Sindelfingen i Tyskland) och i alla köpcentrum belägna i Storbritannien.

 

·         Föredragna köpcentrum: det eller de köpcentrum du väljer. Du kan lägga till eller ta bort ett köpcentrum när som helst via ditt lojalitetskonto, helt efter egna önskemål.

 

·         Köpcentrum: våra köpcentrum som finns i EU, Storbritannien och USA. Du hittar hela listan och tillhörande kontaktuppgifter här.

 

·         Webbplats: webbplatsen tillgänglig på adressen www.westfield.com och alla underdomäner.

 

1.   De personuppgiftsansvarigas identitet

1.1 Allmänna principer

De personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter, som fungerar som gemensamma personuppgiftsansvariga och kollektivt kallas ”personuppgiftsansvariga” eller ”vi”, är:

·         Unibail Management, förenklat aktiebolag med ett kapital på 20 000 000 euro med säte på 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, registrerat i handelsregistret i Paris under nummer 414 878 389

(”personuppgiftsansvarig på gruppnivå”); och

·         Den eller de lokala enheterna inom Unibail-Rodamco-Westfield Group som är ansvariga för de köpcentrum som du har valt och/eller som utfärdar de nyhetsbrev som du har valt att prenumerera på, i förekommande fall,

(de ”lokala personuppgiftsansvariga som anges här).

Observera att när du väljer att utöka din förmån från lojalitetsprogrammet till ett nytt föredraget köpcentrum och/eller när du prenumererar på ytterligare ett nyhetsbrev, i den utsträckning detta nya föredragna köpcentrum och/eller nyhetsbrev drivs av andra enheter inom Unibail-Rodamco-Westfield Group, kommer den relevanta lokala enheten eller enheterna att bli lokala personuppgiftsansvariga och kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy i tillhandahållandet av de tjänster som du har begärt.

För att undvika missförstånd: observera att så länge du är en del av lojalitetsprogrammet kommer det alltid att finnas en lokal personuppgiftsansvarig eftersom minst ett föredraget köpcentrum måste väljas. Vid registrering till lojalitetsprogrammet kommer det att finnas en lokal personuppsansvarig från ditt registreringsland och, i förekommande fall, en ytterligare lokal personuppsansvarig för ditt föredragna köpcentrum.

Du kan kontakta den personuppgiftsansvariga på gruppnivå och de lokala personuppgiftsansvariga genom att använda de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.7 nedan.

1.2 Personuppgiftsansvarigas roller

Personuppgiftsansvarig på gruppnivå har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och tjänsteavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att registrera dig till lojalitetsprogrammet eller ladda ner och använda webbplatsen och appen.

Personuppgiftsansvarig på gruppnivå kommer också att hantera utarbetandet av viss kommunikation, samordnad på gruppnivå, som kommer att skickas av antingen de lokalt personuppgiftsansvariga eller av personuppgiftsansvarig på gruppnivå. Vidare kommer personuppgiftsansvarig på gruppnivå att förhandla med tredje part angående specialerbjudanden som görs tillgängliga för lojalitetsprogrammedlemmar.

Personuppgiftsansvarig på gruppnivå behandlar dina personuppgifter för att kunna (i förekommande fall och enligt dina val):

-   Om du registrerar dig till lojalitetsprogrammet:

·       Hantera din registrering till lojalitetsprogrammet;

·       Analysera ditt beteende på köpcentrumet såsom det beskrivs i avsnitt 3 nedan för att kunna ge dig anpassade erbjudanden och evenemang som kan vara intressanta för dig;

·       Skicka meddelanden om Westfield-varumärket eller om lojalitetsprogrammet.

  Om du prenumererar på nyhetsbrevet, för att kunna skicka dig ett sådant nyhetsbrev.

Den eller de lokala personuppgiftsansvariga kommer också att behandla dina personuppgifter, endast i enlighet med dina val:

·       Om du registrerar dig för lojalitetsprogrammet görs det för att kunna skicka meddelanden till dig om specifika erbjudanden och evenemang i ditt/dina föredragna köpcentrum och för att förse dig med erbjudanden och med den tjänst som du begär (beroende på tillgänglighet och andra specifika villkor som kan gälla).

·       Om du prenumererar på nyhetsbrevet, för att kunna skicka dig ett sådant nyhetsbrev.

 

2.        Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig på följande sätt:

·         direkt från dig och/eller

·         från din användning av tjänsterna:

a)         När du använder lojalitetskortet, inklusive det elektroniska, om det skannats under ditt besök samlar vi in information som rör vilken typ av tjänst ditt lojalitetskort användes till (t.ex.: evenemang eller födelsedagspresent) och därmed din närvaro på vårt köpcentrum.

b)        När du använder vår app som en autentiserad användare, efter ditt samtycke, samlar vi in information om din geolokalisering för att förse dig med relevanta tjänster. Se avsnitt 3 för mer information.

c)         När du använder webbplatsen och godkänner användningen av icke-nödvändiga cookies samlar vi in de cookies du har godkänt. Du hittar all information om cookies här.

För mer information om hur vi samlar in dina personuppgifter, se tabellen nedan.

 

3.        Information om behandlingen av dina personuppgifter

3.1 I tabellen nedan ser du all information relaterad till:

·         Varför vi behandlar dina personuppgifter (ändamål)

·         Vilka personuppgifter det berör (personuppgifter som involveras)

·         På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter (rättslig grund)

·         Hur länge vi lagrar dina personuppgifter (lagringsperiod)

NYHETSBREV

Syfte

Personuppgifter som involveras

Rättslig grund

Lagringsperiod

Tillhandahållande av vårt personliga nyhetsbrev

Tillhandahållet direkt från dig:

Obligatoriskt: e-postadress, förnamn.

Valfritt: titel, efternamn, telefonnummer, intressen (t.ex.: sport eller shopping m.m.)

Indirekt:

Huruvida att du har öppnat vårt nyhetsbrev eller inte

Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

Samtycke

 

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna

 

 

LOJALITETSPROGRAM

Syfte

Personuppgifter som involveras

Rättslig grund

Lagringsperiod

Hantering av din registrering till lojalitetsprogrammet

Tillhandahållet direkt från dig:

Obligatoriskt: förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedatum, postnummer, föredragna köpcentrum.

Valfritt: titel, telefonnummer och för vissa köpcentrum, information om det faktum att du arbetar i det relevanta köpcentrumet, intressen och intressegrupp.

Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

Fullgörande av avtalet (d.v.s. villkoren för lojalitetsprogrammet).

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna.

 

Hantering av erbjudanden och förmåner i lojalitetsprogrammet

Fri tillgång till tjänster (i enlighet med villkoren, tillgänglighet beroende på varje köpcentrum enligt beskrivningen på deras respektive webbplatser, t.ex. toaletter m.m.)

 

Tillhandahållet direkt från dig:

Lojalitetskortnummer, streckkod, förnamn, efternamn, födelsedatum och intressegrupp.

 

Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

 

Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

Fullgörande av avtalet (d.v.s. villkoren för lojalitetsprogrammet).

 

 

Ingen lagring för utnyttjande av erbjudanden och förmåner.

Om lojalitetskortet skannas (aldrig för användning av toaletterna) kan vi behålla ditt besöksdatum och typ av tjänster/erbjudande som använts under 3 år från den senaste digitala kontakten eller användningen av tjänsterna.

Hantering av deltagande i evenemang som anordnas av köpcentrumet

Observera att vi kan komma att skicka ut information till dig för deltagande i evenemanget (t.ex.: om det krävs att du har ett bevis på registrering för att kunna delta i det)

 

Tillhandahållet direkt från dig:

E-postadress, förnamn, efternamn,

telefonnummer, föredragna

köpcentrum och intressegrupp.

 

Tillhandahållet oss från en tredje

part:

 

N/A

 

Personuppgifts-ansvarigas legitima intresse att hantera evenemangen för medlemmarna i lojalitetsprogrammet och säkerställa evenemangets säkerhet*

 

6 månader efter evenemanget.

Tillhandahållande av våra tjänster som syftar till att underlätta din åtkomst till köpcentrumets parkering

 

Tillhandahållet direkt från dig:

 

Registreringsskylt,

personuppgifter som tillhandahålls

när du skapar ditt lojalitetskonto.

 

Tillhandahålls genom användning av

tjänsten: 

 

N/A

 

Tillhandahållet oss från en tredje

part:

 

N/A

 

Tillhandahållet oss från en tredje

part:

 

N/A

Fullgörande av avtalet (d.v.s. villkoren för lojalitetsprogrammet)

 

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna.

Deltagande i tävlingar och utmaningar som organiserats för lojalitetsprogrammedlemmar

Tillhandahållet direkt från dig:

 

Lojalitetskortnummer, förnamn,

efternamn, födelsedatum,

personuppgifter som kan ingå i

själva tävlingen (svar på frågor)

 

Tillhandahållet oss från en tredje part:

 

N/A

 

Fullgörande av kontraktet (d.v.s. reglerna för den aktuella tävlingen)

1 månad efter utdelning av priserna till vinnaren/vinnarna.

Hantering av den icke-kommersiella kommunikationen i samband med lojalitetsprogrammet

Tillhandahållet direkt från dig:

 

Lojalitetskortnummer, titel, förnamn,

efternamn, e-postadress och

intressegrupp.

 

Telefonnummer (valfritt), föredraget

köpcentrum

 

Tillhandahållet oss från en tredje part:

 

N/A

 

Fullgörande av avtalet (d.v.s. villkoren för lojalitetsprogrammet).

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna.

 Hantering av kommersiell kommunikation

Via e-post och/eller sms om du har försett oss med ditt mobilnummer

 Tillhandahållet direkt från dig:

 

e-postadress

telefonnummer (valfritt),

föredraget köpcentrum

 

 Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

Samtycke

 

 

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna eller fram till återkallandet av samtycket, beroende på vad som inträffar först

Analys av dina uppgifter/

användning av tjänsterna:

è för att ge dig personliga erbjudanden

è för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov samt för utvecklandet av nya funktioner och tjänster

Observera att vi i detta avseende kommer att kombinera de personuppgifter som anges i relevant kolumn, inklusive de som samlats in av var och en av de personuppgiftsansvariga.

Tillhandahållet direkt från dig:

 

all information som kan tillhandahållas

 av dig.

 

Tillhandahållet från din aktivitet:

 

Efter ditt samtycke, beteende på

webbplatsen (cookies)

 

Deltagande i evenemang som

anordnas av köpcentrumet

 

Din användning av wifi: datum för

besök i köpcentrumet 

 

När ditt lojalitetskort skannas för

användning av en tjänst eller

deltagande i ett evenemang i

köpcentrumet

De personuppgifts-ansvarigas legitima intresse att bättre förstå kunden för att kunna leverera lämpliga tjänster och/eller erbjudanden*

 

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna.

 Geolokalisering 

(endast inom köpcentrumet – när du använder appen som en autentiserad användare)

Se närmare uppgifter i avsnitt 3.3

Tillhandahållet direkt från dig:

 

N/A

 

Tillhandahålls genom användning av

tjänsten:

 

lokaliseringsuppgifter inne i

köpcentrumet

 

Tillhandahållet oss från en tredje part:

 

N/A

Samtycke

(ges via appen)

 

Ingen lagring av din geolokalisering kommer att göras av oss.

Få feedback från dig om våra tjänster

Tillhandahållet direkt från dig:

 

svar på frågeformulär angående

uppskattningen av de

tjänster som tillhandahålls av oss.

 

 

 

 

De personuppgifts-ansvarigas legitima intresse att bättre förstå kunden och förbättra tjänsterna och leverera lämpliga tjänster och/eller erbjudanden*

3 år från senaste digitala kontakt eller användning av tjänsterna.

 

SOCIAL VÄGG

Specifikt syfte

 

Personuppgifter som involveras

Rättslig grund

 

Lagringsperiod

Hantering av delning av ditt innehåll på vår webbplats eller app

Tillhandahållet direkt från dig:

foton, video

Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

 

Samtycke

1 år från inhämtat samtycke

WEB NOTISER

Specifikt syfte

 

Personuppgifter som involveras

Rättslig grund

 

Lagringsperiod

Skicka s k web-notiser

Tillhandahållet direkt från dig:

 

N/A

 

Tillhandahållet oss från en tredje part:

 

IP-adress

 

Samtycke

1 år till dess samtycke återkallas, det som inträffar först av dessa

 

 

GÄLLER FÖR ALLA BEHANDLINGSAKTIVITETER

Specifikt ändamål

Personuppgifter som involveras

Rättslig grund

Lagringsperiod

Svara på förfrågningar från lojalitetsprogrammets medlemmar eller nyhetsbrevets prenumeranter relaterade till personuppgifter

Tillhandahållet direkt från dig:

Förnamn, efternamn, e-postadress, lojalitetskortnummer eller kopia av ID-kort, om tillämpligt

Tillhandahållet oss från en tredje part:

N/A

 

Rättslig skyldighet

 

Kalenderåret för mottagning, plus 5 år.

Om ID-kort begärs kommer det att raderas direkt efter kontrollen av din identitet.

Upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

Relevanta personuppgifter relaterade till anspråket eller rättstvisten

Personuppgiftsansvarigas legitima intresse att säkerställa upprättande, utövande eller försvar av anspråket eller rättstvisten*

Lagstadgad tid beroende på typ av anspråk/tvist.

 

* Om du vill få ytterligare information om våra legitima intressen, kontakta oss genom att skicka en begäran med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 7.7

3.2 Särskilda villkor – Donationsplattform

Genom lojalitetsprogrammet kan du använda donationsplattformen GEEV. Den här plattformen är endast tillgänglig i Frankrike och innebär att människor kan lämna eller ta emot donationer i Frankrike. Om du vill använda plattformen kommer vi att lämna ut ditt fullständiga namn, adress och e-postadress till GEEV så att de kan skapa kontot GEEV Premium+ åt dig. Om detta görs omfattas du av GEEV:s användarvillkor och dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GEEV:s integritetspolicy, vilken finns tillgänglig på deras webbplats. I det här avseendet agerar GEEV som en oberoende personuppgiftsansvarig för all relevant behandling av dina personuppgifter.

3.3 Geolokalisering i våra köpcentrum

Allmän princip

Förutsatt att du gett ditt samtycke i appen kan information relaterad till din plats i vårt köpcentrum samlas in och behandlas av oss medan du autentiseras i vår app i syfte att förse dig med platsrelaterade tjänster.

Geolokalisering sker endast om du har aktiverat tilläggstjänster/specifik funktion i inställningarna för din nedladdade app på din mobila enhet. Du kan när som helst inaktivera dessa tilläggstjänster i inställningarna.

Observera att när samtycket ges kommer det att gälla omedelbart för eventuella ytterligare anslutningar på vår app och för eventuella ytterligare besök i vårt köpcentrum inom 12 månader från den första anslutningen, såvida du inte återkallar ditt samtycke.

För att delta i vissa utmaningar kan du bli ombedd att aktivera geolokalisering på din mobila enhet. Denna begäran har att göra med vilken typ av utmaning du deltar i (till exempel för att kunna räkna antal steg som tagits i våra köpcentrum). Aktiveringen av geolokalisering sker aldrig automatiskt och ditt särskilda medgivande kommer alltid att krävas.

Så hanterar du dina inställningar för geolokalisering på din mobila enhet

För att kunna lokaliseras i köpcentrumet måste du aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet.

Om du bara vill titta på kartan krävs ingen aktivering av Bluetooth-funktionen.

Observera att vi inte kommer att kunna lokalisera dig utanför vårt köpcentrum. Lokaliseringsalternativet tillhandahålls genom Bluetooths sändare/mottagare som är installerade endast i de gemensamma utrymmena i köpcentrumet.

Du kan när som helst inaktivera geolokaliseringen av din mobila enhet via dina mobilinställningar.

 

4.        Hur vi delar dina personuppgifter

I enlighet med dina val har varje personuppgiftsansvarig tillgång till dina personuppgifter (se avsnitt 1 ovan).

Vi kan dessutom komma att dela dina personuppgifter med:

·       våra biträden som agerar på våra vägnar och enligt våra instruktioner som anges här;

·       behörig myndighet eller juridisk enhet för att besvara juridiska eller reglerande förfrågningar, domstolsbeslut, stämning eller rättslig process om nödvändigt för att följa gällande lagstiftning;

·       övertagande part när personuppgifter överförs som en del av försäljningen eller på annat sätt överförande av alla eller delar av våra tillgångar till ett annat företag;

·       våra försäkringsgivare, advokater, andra rådgivare och domstolar när de verkställer anspråk och/eller försvarar vår ställning.

·       samarbetspartner som publicerar tjänster på vår webbplats och/eller vår app som du prenumererar på. Dessa tjänster omfattas av de användarvillkor som gäller för aktuell samarbetspartner och dina personuppgifter behandlas i enlighet med deras integritetspolicy (detta är särskilt fallet för donationsplattformen GEEV).

 

5.        Hur vi håller dina personuppgifter säkra

Vi tar säkerheten för alla personuppgifter vi behandlar på största allvar och vi är fast beslutna om att skydda dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och vi har valt våra leverantörer i enlighet med detta.

Vi har ingått specifika personuppgiftsbiträdesavtal med varje tjänsteleverantör som kvalificerar sig som personuppgiftsbiträde och har kontrollerat deras allmänna tekniska och organisatoriska förfaringssätt. Tjänsteleverantörerna är endast behöriga att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden och i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy samt endast för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kan dock inte kontrollera alla risker relaterade till användningen av internet och datasäkerheten är också beroende av allas vaksamhet och lämpliga användning av denna teknik. Vi uppmanar därför våra kunder att vara mycket försiktiga när de använder internettjänster.

 

6.                  Överför vi dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien?

6.1 Överföring till lokal personuppgiftsansvarig

Beroende på din användning av tjänsterna, särskilt om du prenumererar på nyhetsbrevet från ett köpcentrum i USA och/eller om du väljer ett föredraget köpcentrum i USA, kan dina personuppgifter överföras, under de förhållanden som förklaras i avsnitt 1, till den lokala personuppgiftsansvariga i USA, ett land vars lagstiftning inte har erkänts av Europeiska kommissionen eller den brittiska statssekreteraren som ett som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

I det avseendet har vi implementerat de relevanta standardavtalsklausulerna mellan våra företag som antagits av Europeiska kommissionen (ändrat genom det brittiska tillägget utfärdat av UK Information Commissioner, där så är relevant) för att säkra en sådan överföring.

6.2 Överföring till våra tjänsteleverantörer

Vi använder tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna till dig och behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Sådana tredjepartsleverantörer kommer alltid att omfattas av säkerhets- och sekretesskrav i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Observera att vissa av våra tredjepartsleverantörer som kan komma att behandla dina personuppgifter är belägna utanför EES och Storbritannien i länder vars lagstiftning inte har erkänts av Europeiska kommissionen eller UK Secretary of State som en som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Vi har därför implementerat lämpliga skyddsåtgärder med sådana leverantörer för att säkerställa att dina personuppgifter omfattas av en adekvat skyddsnivå när de nås och behandlas från sådana länder. Detta innebär att vi har ingått relevanta standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen (ändrat av det brittiska tillägget utfärdat av UK Information Commissioner, där så är relevant) och i förekommande fall förlitar sig våra leverantörer på bindande företagsbestämmelser som godkänts av relevant myndighet.

6.3 Allmän information om dataöverföringar

Om du behöver ytterligare information om internationella dataöverföringar, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.7 nedan.

 Mer information om standardavtalsklausulerna hittar du här.

Information om de bindande företagsbestämmelserna finns här.

 

7.                  Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

7.1 Enligt gällande lagar har du olika rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter, beroende på aktuell situation:

·         Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att begära bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och, i detta fall, att få en kopia av dem;

·         Rätt till rättelse av dina personuppgifter: Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att begära rättelse av dina personuppgifter;

·         Rätt till radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära radering av vissa eller alla dina personuppgifter;

·         Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter tills vi kan uppvisa tvingande och legitima skäl som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och du invänder mot den användningen, kommer vi att stoppa behandlingen av dina uppgifter för sådana ändamål;

·         Rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och i synnerhet om du bestrider riktigheten, lagligheten eller vårt behov av att behandla dina personuppgifter. I sådana fall och om tillämpligt kommer vi då att behandla personuppgifterna endast för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller, vid behov, för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller annan anledning som omfattas av gällande lagar;

·         Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett interoperabelt format och där så är lämpligt och tekniskt möjligt kan du också begära överföring av sådana uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig;

·         Endast för franska medborgare: Du har rätt att ge oss instruktioner om vad som ska hända med behandlingen av dina personuppgifter efter din död.

7.2 Återkallande av ditt samtycke 

När den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, enligt beskrivningen i tabellen i avsnitt 3.1 ovan (kolumn ”Rättslig grund”), kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange någon anledning. Om du gör det avbryter vi all vidare behandling som var baserad på detta samtycke. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av någon behandling baserad på samtycke innan det återkallas.

7.3 Avregistrera dig för marknadsföringskommunikation

Om du inte vill ta emot marknadsföringskommunikation kan du be oss att sluta skicka den genom att:

·         skicka ett e-postmeddelande via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.7 nedan; eller

·         ändra inställningen direkt i ditt lojalitetskonto, om sådant finns; eller

·         klicka på länken för avanmälan som finns i all vår kommunikation.

7.4 Hantera dina föredragna köpcentrum

Du kan när som helst hantera din lista över föredragna köpcentrum via ditt lojalitetskonto.

Kommunikationen som skickas av ditt/dina föredragna köpcentrum följer dina inställningar för kommunikation (oavsett om du bara vill få information om lojalitetsprogrammet eller marknadsföringskommunikation eller ingen kommunikation alls).

Observera att om du tar bort ett köpcentrum från din lista över föredragna köpcentrum kommer du inte längre att ta emot kommunikation från det, oavsett vilka inställningar du har för kommunikation. Vidare kommer du automatiskt avregistreras från de utmaningar som erbjuds i det aktuella köpcentrumet.

7.5 Hantera intressegrupper

När du skapar ditt konto har du möjlighet att välja en intressegrupp. Du behöver inte välja någon intressegrupp för att kunna skapa ett konto och du kan ändra din eventuella intressegrupp när du vill via ditt konto.

När du väljer en intressegrupp kan du ta emot och se innehåll som är kopplat till de intressen som delas med andra medlemmar i intressegruppen. Det här innehållet, anpassat enligt din intressegrupp, kommer att visas prioriterat på webbplatsen eller appen. Du kan även komma åt innehåll som är tillgängligt för andra intressegrupper genom att klicka direkt på den aktuella intressegruppen.

Om du inte vet vilken intressegrupp du ska välja, kan du svara på ett antal frågor för att bli guidad mot den intressegrupp som verkar passa dig bäst.

7.6 Radering av ditt lojalitetskonto

Om du vill radera ditt lojalitetskonto kan du antingen:

·         ta bort det direkt i inställningarna för ditt lojalitetskonto; eller

·         skicka ett e-postmeddelande via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7 nedan.

Om du har prenumererat på tjänsterna som erbjuds av vår donationsplattform GEEV, kommer raderingen av ditt lojalitetskonto automatiskt att innebära att även ditt GEEV-konto raderas. Om du vill fortsätta att använda tjänsterna som erbjuds av GEEV, måste du skapa ett nytt konto via tjänsteleverantörens webbplats.

7.7 Utövande av dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter och/eller få all relevant information, kontakta antingen:

·         dina lokala personuppgiftsansvariga: kontaktuppgifter för varje lokal personuppgiftsansvarig anges här; eller

·         personuppgiftsansvarig på gruppnivå (inklusive dess dataskyddsombud) på följande adress: data.protection@urw.com eller via post till 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris, Frankrike.

För att säkerställa ett effektivt utövande av dina rättigheter: observera att du kan skicka din begäran till någon av de ovan nämnda kontaktuppgifterna för alla dina frågor och krav i samband med behandlingen som utförs av någon av de personuppgiftsansvariga (lokala personuppgiftsansvariga och personuppgiftsansvarig på gruppnivå).

Beskriv så tydligt som möjligt i din begäran: (i) vilka personuppgifter som berörs; och (ii) vilka av dina rättigheter du vill genomdriva.

Du kan också utöva vissa av dina rättigheter direkt via ditt lojalitetskonto.

För att undvika intrång i tredje parts rättigheter förbehåller vi oss rätten att, vid rimligt tvivel, gå vidare till förhandskontroll av din identitet genom att:

·         ställa identifierande frågor som till exempel att efterfråga ditt lojalitetskortnummer eller födelsedatum;

·         efterfråga en ID-handling om ett rimligt tvivel kvarstår efter det första steget som beskrivs ovan.

Vi kommer att svara på din förfrågan inom 1 månad efter mottagandet. Denna period kan vid behov förlängas med ytterligare 2 månader, med hänsyn till arbetsbörda och komplexiteten i din begäran. Vi informerar dig alltid inom 1 månad efter mottagandet av din begäran om vi beslutar att förlänga svarsperioden, tillsammans med skälen för en sådan förlängning.

7.8 Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten i det land där du har din hemvist, arbetsplats eller platsen för en påstådd överträdelse om du anser att vårt sätt att behandla dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning.

 

8.        Överlåtelse vid ägarbyte

Om Unibail-Rodamco-Westfield Group är involverad i en sammanslagning, förvärv, upplösning eller försäljning av hela eller delar av köpcentrumet eller dess förvaltningsbolag eller ägare där du är registrerad som medlem i lojalitetsprogrammet eller prenumererar på ett nyhetsbrev förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter. Om en sådan ändring kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer du att meddelas eller ges möjlighet att lämna ditt samtycke.

 

9.        Hantering av cookies och spårningsteknik

När du besöker vår webbplats eller vår app (nedan kallad ”webbplats” i denna integritetspolicy) kan vi eller våra samarbetspartner använda cookies och liknande teknik för att samla in information om din användning av tjänsten.

Vad är cookies och spårningsteknik?

Beroende på hur du får tillgång till tjänsten skiljer sig de spårningstekniker som används åt.

På webbplatsen använder vi cookies och liknande teknik (t.ex. pixlar och webbfyrar m.m.). En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare när du besöker en webbplats. Cookies används ofta för att få webbplatser att fungera korrekt, för att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. ditt föredragna språk, teckenstorlek, andra preferenser och information om din aktivitet). Pixlar (även kända som webbfyrar) är kod inbäddad i en tjänst som skickar information om en webbläsare eller enhet till en server. Pixlar ger liknande funktioner som cookies, men är inte alltid webbläsarbaserade. När du får tillgång till en tjänst som innehåller en pixel kan pixeln tillåta oss eller en tredje part att sätta eller läsa cookies i din webbläsare eller samla in annan information om din webbläsare eller enhet.

I appen använder vi tekniker som inte är webbläsarbaserade såsom Software Development Kits (SDK:er). SDK:er är öppen källkod som tillhandahålls av tredje part för att kunna möjliggöra vissa funktioner. Tekniken för appar används för ändamål som liknar de för cookies och pixlar och kan tillåta oss eller en tredje part att samla in information från din webbläsare eller enhet.

(Dessa spårningstekniker kallas ”cookies och annan teknik” eller ”cookies” i denna integritetspolicy.)

Hur använder vi cookies?

Vi kan sätta olika typer av cookies för följande ändamål:

·     Nödvändiga

Dessa cookies och teknik är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och kan inte stängas av i våra system. De sätts vanligtvis bara som svar på åtgärder som du gör vilket kan motsvara olika tjänster som att ställa in dina integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare att blockera eller varna dig om dessa cookies och teknik, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.

·     Prestanda

Dessa cookies och teknik gör att vi kan räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på webbplatsen.

·      Funktionella

Dessa cookies och teknik möjliggör förbättrad funktion på webbplatsen och personliga anpassningar. De kan sättas av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar korrekt.

·     Riktade cookies

Dessa cookies och teknik kan sättas via vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil utifrån dina intressen och för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Om du inte tillåter dessa cookies och teknik kommer du att se mindre riktad reklam.

·     Sociala medier-cookies

Dessa cookies och teknik sätts av ett antal sociala medietjänster som vi har lagt till på webbplatsen. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och bygga upp en profil baserad på dina intressen. Detta kan påverka innehållet och meddelandena du ser på andra webbplatser du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kanske du inte kan använda eller se dessa tjänster. 

Dina val angående cookies och teknik

Genom att använda vår webbplats kan du samtycka till användningen av ovan nämnda cookies. Dina val sparas under högst sex (6) månader. Du kan hantera dina val angående cookies på flera sätt:

Vårt verktyg för hantering av cookies och teknik

Modulen för hantering av cookies och teknik som finns på vår webbplats gör att du kan styra hur vi och våra samarbetspartner använder cookies på webbplatsen. Du kan när som helst välja att acceptera, avvisa eller ställa in alla cookies enligt våra val genom att klicka på lämplig knapp i modulen för hantering av cookies. De cookies som är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen kan dock inte inaktiveras.

Enligt kalifornisk lag har invånare i Kalifornien rätt att välja bort ”försäljning” och ”delning” av dina personuppgifter till tredje part. ”Försäljning” definieras brett och omfattar allt utlämnande av uppgifter som har någon typ av värde. ”Delning” har även det en bred definiering och omfattar allt utlämnande av uppgifter för beteendebaserad reklam i olika sammanhang. Klicka på ”Avvisa alla” för att välja bort försäljning eller delning av dina personuppgifter genom spårningsteknik på webbplatsen.

De val som du erbjuds via din webbläsare

De flesta webbläsare gör att du kan hantera dina inställningar för cookies på webbplatser genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Du kan ställa in din webbläsare att:

·     Automatiskt avvisa eller acceptera alla cookies.

·     Avvisa eller acceptera förstapartscookies och/eller tredjepartscookies.

·     Få ett meddelande innan några cookies sparas, vilket ger dig möjligheten att bestämma om du vill acceptera eller inte.

Via din webbläsares "Hjälp"-funktion kan du få information om hur du gör detta.

Du kan även följa länkarna nedan för att få instruktioner om hur du hanterar inställningar för cookies i vanliga webbläsare på webbplatser:

·        Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )

·        Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies )

·        Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

·        Safari (https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac )

Dessutom, om du inte vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du:

·        Installera webbläsartillägget Google Analytics som finns tillgängligt för nedladdning på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

·        Använda annonsinställningarna

·        Använda inställningarna för mobilannonser

·        Välja bort via NIA (Network Advertising Initiative) och deras Consumer Opt-Out-sida som du når via följande länk: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Du kan dessutom använda en annan onlinetjänst som gör det möjligt för dig att hantera annonscookies som placeras på din dator eller mobiltelefon: http://www.youronlinechoices.com/

 

10. Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi kan emellanåt komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Alla ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft vid publicering online.

Om en sådan ändring kräver meddelande eller samtycke enligt tillämplig lag med avseende på någon behandling som övervägs i den uppdaterade versionen av integritetspolicyn, kommer du att meddelas eller ges möjlighet att samtycka till huruvida vi kan använda dina personuppgifter på ett annat sätt eller inte.