Avfall och återvinning

På plan -1 hittar du vår avtall och återvninningsstation. Här kan du lämna ditt miljöfarliga avfall såsom glödlampor, batterier och elektronik.

FÖR ETT GRÖNARE NACKA FORUM