TÄVLING – Vinn produkter från SATS till ett värde av totalt ca 3600kr!

1. Genom delta i tävlingen godkänner du dessa allmänna tävlingsvillkor och därmed samtycker du till att de personuppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://www.nackaforum.se/privacypolicy. Vinnaren kan komma att tillkännages i ett inlägg på Nacka Forums Instagram och kommer att kontaktas via direktmeddelande på Instagram eller via angiven email. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn samt emailadress.

2. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Nacka Forum KB (916403-9720), Box 7846, 103 98 Stockholm.

3. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

4. För att delta i tävlingen krävs det att man besöker aktuell eventyta samt följer givna instruktioner i tävlingsinlägg på sociala medier.

5. Tävlingen är tidsbegränsad - sista dagen att tävla är fram tills klockan 18:00 den 28/8 2022.

6. Priset består av att en person vinner ett träningskort på SATS (3 månaders kostnadsfri träning) till ett värde av 2467 kr, en person vinner ett par skor från Deichmann på 200-600 kr beroende på val av skor och en person vinner en ryggsäck på 469 kr. Vinnaren hämtar ut priset från Nacka Forums reception senast den 17/9. Rodamco Nacka Forum KB kommer inte att behandla personuppgifter som vinnaren lämnar till tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter. Det är inte heller möjligt att ändra datum eller förlänga perioden att hämta ut priset om inte annat är överenskommet.

7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

9. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Nacka Forums centrumledning som utser det bästa bidraget. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://www.nackaforum.se/privacypolicy.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnaren kommer att bli kontaktad på Instagram eller via email senast klockan 23:59 den 2/6 2022. URW kommer att försöka nå vinnaren en gång. Om inte vinnaren gått att nå äger URW rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

15. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

16. Vi sparar inga personuppgifter som lämnats i samband med denna tävling efter att vi avslutat administrationen av tävlingen.

17. Tävlingen är ej i samarbete med Facebook eller Instagram.