Trafiksituationen runt Nacka Forum

TRAFIKSITUATIONEN RUNT NACKA FORUM

Nacka och centrumet står inför stora förändringar och spännande utvecklingsprojekt. Vi är glada över att vara en viktig del och naturlig byggsten i utvecklingen av framtida Nacka.

Arbetena kommer i perioder att påverka trafikflödet till och från centrumet, och vår ambition är att bistå med den senaste informationen för att göra ditt besök så smidigt och bra som möjligt. För att läsa mer om hur

du enklast kör in till våra garage, efter trafikomläggningen av Fyrbåksrondellen, se beskrivande bilder här.

Aktuell information Mars 2023

  • Väg 222 har smalnats av och flyttats mot mittremsan (från juni 2022 och ca 1 år framåt). Därmed införs även en hastighetsbegränsning till 70 km/h. Viss köbildning kan därför förekomma, primärt under morgonen och sen eftermiddag.
  • Rondellen vid Vikdalsvägen/Värmdövägen är under uppbyggnad och kommer etappvis att färdigställas fram till våren 2023. Byggnationen kan medföra eventuella köbildningar.
  • Fyrbåksrondellen mellan centrumet och väg 222 har flyttats västerut till följd av byggnationen av den nya tunnelbanan. Förflyttningen av rondellen medför förändringar för alla trafikslag och innebär att direktanslutningen till Skvaltans väg och Vikdalsbron försvunnit. Istället leds vägen om via en ny rondell på Griffelvägen.
  • För dig som går och cyklar innebär omläggningen att det tidigare övergångsstället på Vikdalsvägen flyttats längre ner på gatan. Du finner även ytterligare två övergångsställen på sträckan mellan Griffelvägen och Värmdövägen. Om du tar dig till centrumet via Vikdalsbron använder du övergångsstället som sammanlänkar Vikdalsbron och Skvaltans väg.

För att förenkla din resväg och läsa mer kring omläggningen kan du ta del av Nacka Kommuns film som beskriver hur omläggningen påverkar olika resvägar i området. Se filmen här.

Texten uppdateras månadsvis.

 

Hur du enklast tar dig till centrumet:

  • Med bil: Från Värmdöleden (väg 222) följer du skyltar mot Nacka C, och precis som från Värmdövägen är centrumet väl synligt. För aktuell trafiksituation i anslutning till Nacka Forum, klicka här 
  • Buss: Bussturerna går regelbundet till Nacka och från Slussen är restiden beräknad till ca 10 minuter (förseningar kan uppkomma till följd av pågående trafikarbeten).Följande busslinjer stannar i anslutning till Nacka Forum: 409, 410, 411, 413, 414, 420, 422, 443C, 465, 471, 840 och 821
  • Cykel och gång: Använd vår reseplanerare för att få information om hur du snabbast tar dig till centrumet. Vid busstorget mot Willys finner du vår cykelparkering under ditt besök i centrumet

För mer information om pågående trafikprojekt under vintern 2022, besök Nacka Kommuns hemsida