VINN BILJETTER TILL GOLDEN HITS, WALLMANS STOCKHOLM och TILL AVICII EXPERIENCE!

 

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkor godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: se.westfield.com/mallofscandinavia/sakerhetspolicy.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Handel AB (556782-9311), ägare av Westfield Mall of Scandinavia.

4. För att delta i tävlingarna måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 23 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att delta och vinna krävs följande:

- Följ Westfield Mall of Scandinavia på Instagram
- Gilla tävlingsinlägget och tagga den du vill bjuda med dig
- Svara rätt på frågan i kommentarsfältet på tävlingsinlägget 

6. Tävlingen är tidsbegränsad:

- Tävlingen pågår mellan 17 november till och med onsdag 22 november 2023, kl 23.59

7. Priset är totalt 9 biljetter som gäller för två (3 showbiljetter för 2 med trerättersmeny till ”A Blast From The Past”, 3 showbiljetter för 2 med flerrättersmenyn till ”The Vibe” samt 3 biljetter för 2 till Avicii Experience. Totalt 9 vinnare vinnare väljs ut och biljetterna skickas därefter ut via epost. Det förekommer en åldersgräns på 23 år för ”A Blast From the Past” och ”The Vibe” för vilka vinnarna ges möjlighet att själv välja datum utifrån tillgänglighet, mellan 1 januari och 14 juni 2024. Westfield Mall of Scandinavia reserverar för eventuella fullbokningar där vinnarna i sådant fall får välja ett nytt datum.

Det är inte möjligt att byta ut vinsterna mot kontanter eller mot andra varor. Vinnaren får tillsänt
vinsten personligen via e-post.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris per tävling.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, hämtas ut för sent eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://se.westfield.com/mallofscandinavia/sakerhetspolicy.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Westfield Mall of Scandinavias centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnarna kommer att annonseras på Instagram samt kontaktas via DM torsdag 23 november innan kl 17.00. URW kommer att försöka nå vinnaren en gång. Om inte vinnaren går att nå äger URW rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

16. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

17. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse.

18. Tävlingen är ej i samarbete med Facebook eller Instagram.