Toalety

Dla Państwa komfortu toalety są zlokalizowane na wszystkich poziomach Centrum.