ABONAMENT PARKINGOWY
Parkuj u nas cały miesiąc
JAK TO DZIAŁA?
1
Zakup abonamentu jest możliwy tylko w Biurze Parkingu
(poziom -1, obszar parkingu oznaczonego żółtym kolorem)
2
Abonament można wykupić na 30-dniowy okres
3
Pod koniec okresu abonamentowego, możesz przedłużyć go na kolejne 30 dni
4
Koszt abonamentu na 30 dni
- 350 zł w opcji każdy dzień
- 300 zł w opcji pon.- pt.
ROZSZERZONE ZASADY UŻYTKOWANIA
1
Zakup abonamentu 30-dniowego jest możliwy tylko w Biurze Parkingu. Dostępne są abonamenty obowiązujące w każdy dzień w cenie 350 zł / 30 dni oraz obowiązujące od poniedziałku do piątku w cenie 300 zł / 30dni.
2
Przedłużenie abonamentu, tj. zakup abonamentu na kolejny 30-dniowy okres, jest możliwy na 5 dni przed końcem obecnego abonamentu jednak nie później, niż w dzień zakończenia obecnego abonamentu.
3
Karta abonamentowa upoważnia do parkowania na dowolnym miejscu, na wszystkich poziomach parkingu Wroclavii (z zachowaniem zasad zawartych w Regulaminie Parkingu).
4
Aby dokonać zakupu, konieczne jest podanie imienia i nazwiska i danych teleadresowych osoby korzystającej z abonamentu oraz numeru rejestracyjnego samochodu, który ma zostać przypisany do abonamentu.
5
Płatność za abonament może być dokonana kartą płatniczą lub gotówkową.
6
Karta abonamentowa ważna jest od dnia jej wydania, przez 30 dni.
7
Podczas wjazdu/wyjazdu konieczne jest przyłożenie karty w odpowiednie miejsce na kolumnie wjazdowej/wyjazdowej co spowoduje otwarcie szlabanu.
8
Posiadacz karty musi za każdym razem przyłożyć ją do kolumny wjazdowej/wyjazdowej - nawet w przypadku, gdy szlabany będą otwarte.
9
Datę ważności karty można sprawdzić w Biurze Parkingu lub na wyświetlaczu podczas wjazdu/wyjazdu z parkingu.
10
W przypadku zgubienia karty abonamentowej, należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Parkingu. W celu dalszego korzystania z abonamentu, konieczne jest opłacenie przez Klienta odpowiedniej kwoty za "zgubioną kartę" zgodnie z Regulaminem Parkingu. Na tej podstawie zostanie wydana nowa karta z terminem obowiązywania zgodnym z wykupionym abonamentem.