Trivselregler Westfield Mall of Scandinavia

För att säkerställa en trevlig och säker miljö för alla våra besökare, har Westfield Mall of Scandinavia tagit fram trivselregler som vi ber dig att följa när du besöker centrumet:

Trygghetsnummer
072-660 20 00. Numret är öppet för alla att ringa, varje dag och under dygnets alla timmar. 

Allmänt beteende
Beteende som upplevs otrevligt, inklusive svordomar, skrik, märkbar påverkan av berusningsmedel eller annat beteende som kan upplevas störande eller hotfullt i en familjemiljö är inte acceptabelt. Stora grupper kan ombes att dela upp sig om den upplevs störande för omgivningen. Aggressivt beteende mot personal, kunder eller säkerhetsvakter är inte heller tillåtet och allt otrevligt beteende kan leda till avvisning eller polisanmälan.

Det är inte tillåtet att åka rullskridskor, skoter och skateboards i centrumet, eller att åka eller transportera cyklar.

Klättring på räcken, sittplatser/möbler, rulltrappor, hissar eller liknande är förbjudet. Man får inte heller använda de allmänna galleriagångarna för lek och spring utan vi hänvisar då till angivna lekytor.

Om du bär en huvudbeklädnad med huva, säkerställ att huvan är nerdragen när du är i centrum. Maskering med balaklava, skidmask, hjälm eller liknande är inte tillåtet men det går bra att bära religiösa huvudbeklädnader och medicinskt ansiktsskydd.

Det är inte heller tillåtet att gå barfota eller med bar överkropp i centrum.

Stöld och vandalisering
Man får inte skada, stjäla eller vandalisera någon egendom som tillhör köpcentret, dess hyresgäster eller andra kunder. De som gör detta kommer att hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster och polisanmälas.

Ljud, filmning, fotografering
Vid fotografering eller inspelning behöver du följa de regler som gäller för specifika butiker eller områden i centrumet.

Stör inte andra besökare genom att spela hög musik och/eller genom att använda högtalare.

Försäljning
Det är inte tillåtet att sälja, distribuera eller marknadsföra några varor, tjänster, produkter eller budskap utan tillstånd från centrumledningen.

Rökning
Rökning är endast tillåten på anvisade platser utanför centrumet.

Hundar
Hundar är inte tillåtna i centrumet med undantag för hundar i tjänst, till exempel ledarhundar. 

Vi har ordningsvakter på plats för att upprätthålla den allmänna ordningen och för att hantera incidenter och olyckor snabbt och professionellt. Personer som inte följer dessa trivselregler och som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen, kommer att avvisas från centrumet. Polis kommer att tillkallas då brott har begåtts.

Centrumledningen förbehåller sig rätten att ändra, uppdatera eller komplettera dessa trivselregler när som helst.

Tack för ditt samarbete med att hålla Westfield Mall of Scandinavia tryggt och välkommande för alla våra besökare.