Informacje Prawne

 

Aby zarządzać naszymi relacjami z użytkownikiem i wchodzić z nim w interakcje w możliwie najbardziej odpowiedni sposób za pośrednictwem naszego rozwiązania do konwersacji, możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika (tj. dane przeglądania i wszelkie dane osobowe, które użytkownik może chcieć nam udostępnić w ramach konwersacji lub w celu otrzymywania od nas powiadomień) w następujący sposób.  

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem robota konwersacyjnego w Witrynie i Aplikacji są przetwarzane przez:

i. UNIBAIL MANAGEMENT, société par actions simplifiée (uproszczona spółka akcyjna), zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek w Paryżu pod numerem 414 878 389 oraz

ii . [DO UZUPEŁNIENIA Z LOKALNĄ SPÓŁKĄ, KTÓRA GROMADZI I PRZETWARZA DANE OSOBOWE W RAMACH TEGO NARZĘDZIA]

działających jako Współadministratorzy danych (zwani dalej "Administratorami danych" lub "My").

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod następującym adresem: data.protection@urw.com lub listownie pod następującym adresem: 7 place du Chancelier Adenauer, 75116 PARIS, Francja.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Administratorów Danych w następujących celach:

(i) zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem, interakcji z użytkownikiem w możliwie najbardziej odpowiedni sposób, przeprowadzania analiz statystycznych, a tym samym poprawy jakości naszych usług.

(ii) powiadamiania użytkownika o wszelkich nowych wiadomościach po opuszczeniu przez niego naszej Witryny i/lub Aplikacji oraz przesyłania mu pocztą elektroniczną historii konwersacji za pośrednictwem robota konwersacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, przy założeniu, że (i) zgoda zostanie udzielona przez użytkownika podczas pierwszej rozmowy z robotem; (ii) dla wszystkich przyszłych interakcji (z wyjątkiem usunięcia historii plików cookie, co będzie wymagało ponownego wyrażenia zgody).

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe użytkownika będą dostępne (i) dla podmiotów przetwarzających dane osobowe (ii) dla ich podwykonawców (w tym firmy iAdvize) działających w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (iii) dla każdej osoby uprawnionej do dostępu do nich, gdy taka komunikacja jest wymagana przez prawo, regulacje lub nakaz sądowy, lub jeśli taka komunikacja jest niezbędna do zapewnienia ochrony i obrony grupy Unibail-Rodamco-Westfield, do której należą Podmioty Przetwarzające Dane.

 

Informacje o transgranicznym przekazywaniu danych poza EOG.

W przypadku czatu: dane osobowe użytkownika są przechowywane w Unii Europejskiej.

Na potrzeby usługi doradztwa w zakresie wideokonferencji użytkownik jest informowany, że niektóre dane techniczne (metadane) są przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Dane te są przechowywane przez 12 miesięcy.

Konwersacyjny Plik Cookie.

Nasze rozwiązanie do konwersacji jest obsługiwane przez naszego dostawcę usług iAdvize, który wykorzystuje wyłącznie plik cookie do pomiaru oglądalności zdeponowany w przeglądarce użytkownika bez żadnych innych plików cookie stron trzecich.

Ten plik cookie jest wykorzystywany (i) w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (odpowiedź na żądania użytkownika dotyczące praw wykonywanych w ramach konwersacji); (ii) do tworzenia statystyk oraz (iii) do ulepszania naszych usług.

Dane są przechowywane przez 13 miesięcy.

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić je w dowolnym momencie, korzystając z dedykowanego modułu zarządzania plikami cookie.

Prawa i obowiązki użytkownika.

Podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika oraz ich ochrony przed utratą, sprzeniewierzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia, przenoszenia i decydowania o tym, co stanie się z jego danymi po śmierci.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw i/lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem: dp.pl@westfiled.com.pl lub listownie na adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska.

W swoim żądaniu należy jak najdokładniej wskazać: (i) o jakie dane osobowe chodzi; oraz (ii) z jakiego prawa (praw) użytkownik korzysta.

Jeśli uważasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do właściwego lokalnego organu ochrony danych osobowych w Polsce, Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Inne informacje.

Korzystając z naszego rozwiązania konwersacyjnego, użytkownik zgadza się:

·        nie przekazywać nam fałszywych, wprowadzających w błąd, złośliwych lub oszukańczych informacji;

·        nie publikować treści o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, obraźliwym, agresywnym, niestosownym, brutalnym, grożącym, nękającym, rasistowskim lub ksenofobicznym, treści o konotacjach seksualnych, nawołujących do przemocy, dyskryminacji lub nienawiści, zachęcających do nielegalnych działań lub ogólnie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub celami rozwiązania konwersacyjnego;

·        nie naruszać praw i wizerunku grupy Unibail-Rodamco-Westfield, takich jak jej prawa własności intelektualnej;

·        nie korzystać z pokoju rozmów osób trzecich;

·        nie przesyłać danych zawierających wirusy, konie trojańskie lub jakiekolwiek inne pliki lub programy komputerowe, które mogą zakłócić, zniszczyć lub ograniczyć działanie dowolnego komputera lub sieci bezpośrednio lub pośrednio połączonej z rozwiązaniem konwersacyjnym;

·        nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani procedur, które mogą zakłócić płynne działanie rozwiązania konwersacyjnego lub które mają na celu uszkodzenie, zakłócenie, przechwycenie lub przywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobistych;

·        nie naruszać zasady poufności;

·        oraz bardziej ogólnie, nie działać w sposób naruszający prawo.

W przypadku nieprzestrzegania swoich zobowiązań grupa Unibail-Rodamco-Westfield zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań przeciwko użytkownikowi w celu ochrony swoich praw i praw swoich pracowników.