1.      Tekst, der skal valideres og tilpasses i henhold til dit lands lovgivning

 

 

Juridiske oplysninger

 

For at administrere vores forhold til dig og interagere med dig på den mest relevante måde via vores samtaleløsning kan vi indsamle og behandle dine personoplysninger (dvs. dine browserdata og eventuelle personoplysninger, som du måtte ønske at dele med os som en del af samtalen eller for at modtage meddelelser fra os) på følgende måde.  

 

 

Den databeskyttelsesansvarliges identitet og kontaktoplysninger

 

De personoplysninger, der indsamles via samtalerobotten på hjemmesiden og appen, behandles af:

i. UNIBAIL MANAGEMENT, et forenklet aktieselskab (société par actions simplifiée), registreret i Paris' handels- og selskabsregister under nummer 414 878 389 og

II. URW Fisketorvet A/S, CVR-nr. 40081534,

 

fungerende som fælles databeskyttelsesansvarlige (herefter de "databeskyttelsesansvarlige" eller "vi").

 

Kontaktoplysninger for de databeskyttelsesansvarlige

Du kan henvende dig til de databeskyttelsesansvarlige på følgende adresse: data.protection@urw.com eller pr. post på følgende adresse: URW Fisketorvet, Havneholmen 5, 1561 København V.

 

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

 

Dine personoplysninger indsamles og behandles af de databeskyttelsesansvarlige til følgende formål:

 

(i) administrere vores forhold til dig, interagere med dig på den mest relevante måde, udføre statistiske analyser og dermed forbedre kvaliteten af vores tjenester.

(ii) underrette dig om enhver ny besked, efter at du har forladt vores hjemmeside og/eller app, og sende dig, pr. e-mail, historikken for din samtale via samtalerobotten.

 

Retsgrundlaget for behandling er samtykke, idet (i) samtykke vil blive givet af dig, når du først taler med robotten; (ii) for alle dine fremtidige interaktioner (undtagen sletning af din cookiehistorik, hvilket kræver, at du giver dit samtykke igen).

 

Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger vil være tilgængelige (i) for databeskyttelsesansvarlige (ii) for deres underleverandører (herunder virksomheden iAdvize), der agerer på vores vegne og i henhold til vores instruktioner (iii) for enhver person, der er berettiget til at få adgang til dem, når sådan kommunikation er påkrævet ved lov, regulering eller retskendelse, eller hvis sådan kommunikation er nødvendig for at sikre beskyttelse og forsvar af Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen, hvilken databeskyttelsesansvarlige tilhører.

 

Oplysninger om grænseoverskridende dataoverførsler uden for EØS

Til chat: Dine personoplysninger hostes i EU.

Med henblik på rådgivningstjenesten til videokonferencer informeres du om, at visse tekniske data (metadata) overføres til USA. Disse data opbevares i 12 måneder.

 

Samtale cookie

Vores samtaleløsning drives af vores tjenesteudbyder iAdvize, som kun bruger en publikumsmålingscookie, der er deponeret i din browser, uden at der deponeres nogen anden tredjepartscookie.

Denne cookie bruges (i) til at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser (svar på dine anmodninger om udøvelse af rettigheder i forhold til dine samtaler); (ii) til at udarbejde statistikker og (iii) til at forbedre vores tjenester.

Det opbevares i 13 måneder.

Du kan til enhver tid vælge at acceptere eller afvise det ved at bruge det dedikerede cookiehåndteringsmodul.

 

Dine rettigheder og pligter

De databeskyttelsesansvarlige forpligter sig til at træffe alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at bevare fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger og for at beskytte dem mod tab, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret videregivelse.

I overensstemmelse med gældende europæiske regler har du til enhver tid følgende rettigheder: ret til adgang, berigtigelse, sletning, indsigelse, begrænsning, portabilitet og til at beslutte, hvad der sker med dine data efter din død.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder og/eller indhente yderligere oplysninger, bedes du henvende dig via følgende adresse: data.protection@urw.com eller pr. post på følgende adresse: URW Fisketorvet, Havneholmen 5, 1561 København V.

I din anmodning bedes du forsøge at angive så klart som muligt: (i) hvilke personoplysninger der er tale om; og (ii) den eller de rettigheder, du udøver.

Hvis du mener, at den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, overtræder gældende databeskyttelseslove, har du ret til at indgive en klage til den kompetente lokale myndighed for beskyttelse af personoplysninger i Danmark, Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/).

 

Andre oplysninger

Når du bruger vores samtaleløsning, accepterer du at:

● ikke at indsende falske, vildledende, ondsindede eller svigagtige oplysninger til os;

● ikke at offentliggøre indhold af ærekrænkende, krænkende, obskønt, pornografisk, vulgært, stødende, aggressivt, upassende, voldeligt, truende, chikanerende, racistisk eller fremmedfjendsk karakter eller indhold med seksuelle konnotationer, tilskyndelse til vold, diskrimination eller had, opfordring til ulovlige aktiviteter eller mere generelt indhold, der modsiger god moral eller målene med samtaleløsningen;

● ikke at krænke Unibail-Rodamco-Westfield-koncernens rettigheder og image, såsom dens immaterialrettigheder;

● ikke at bruge en tredjeparts chatrum;

● ikke at overføre data, der indeholder vira, trojanske heste eller nogen anden fil eller computerprogram, der sandsynligvis vil forstyrre, ødelægge eller begrænse driften af nogen computer eller netværk, der direkte eller indirekte er knyttet til samtaleløsningen;

● ikke at bruge nogen enhed, software eller rutine, der sandsynligvis vil forstyrre den problemfri drift af samtaleløsningen, eller som er beregnet til at beskadige, forstyrre, opfange eller tilegne noget system, data eller personlige oplysninger;

● ikke at overtræde princippet om fortrolighed; og

● mere generelt ikke at agere på en måde, der er i strid med loven.

I tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne forbeholder Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen sig ret til at træffe foranstaltninger mod brugeren for at beskytte sine og sit personales rettigheder