Zásady ochrany osobních údajů – věrnostní program

Datum, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány - únor 2021.

________________________________________

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak správci údajů (dále „Správci údajů” nebo též „my” v různých tvarech) dle níže uvedených informací shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našeho věrnostního programu (včetně přístupu k vašemu věrnostnímu účtu v rámci webových stránek a mobilních aplikací nákupního centra, dále společně jako „Služby“).

 

Zásady ochrany osobních údajů zahrnují následující body:

1/ Kontaktní údaje správců osobních údajů

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje

5/ Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

6/ Zpracování údajů mimo EHP

7/ Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

8/ Geolokace/polohové údaje

9/ Automatické rozhodování / profilování

10/ Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

11/ Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

 

1/ Kontaktní údaje správců osobních údajů

Místní správce údajů:

CGI Metropole, s.r.o.

Se sídlem na adrese Praha 5, Řevnická 1/č.p. 121, PSČ 155 21

Zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 71880, IČO: 261 20 313

 

Místní správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje v níže uvedeném kontextu.

 

Skupinový správce údajů:

Unibail Management S.A.S.

Akciová společnost se základním kapitálem 20 000 000 €            

Se sídlem na adrese 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris

Registrována v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 414 878 389

CGI Metropole, s.r.o. a Unibail Management S.A.S. , resp. jejich týmy pro ochranu osobních údajů, lze kontaktovat e-mailem na adrese info@metropole.cz nebo poštou na adrese Řevnická 1/č.p. 121, PSČ 155 21, Praha 5.

Skupinový správce údajů bude obecně zpracovávat vaše osobní údaje, aby pomohl místnímu správci údajů a zajistil obecné řízení na úrovni skupiny.

Některé role jsou konkrétně přiřazeny místnímu správci údajů nebo skupinovému správci údajů následovně:

Role místního správce údajů:

Místní správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání komunikace o konkrétních nabídkách a událostech příslušného nákupního centra a poskytnutí konkrétních nabídek.

 

Role skupinového správce údajů:

Skupinový správce údajů uzavřel několik dohod o zpracovávání údajů a dohod o poskytování služeb s poskytovateli služeb, aby Vám technicky umožnil registrovat se do věrnostního programu, nebo si stáhnout a používat mobilní aplikaci nákupního centra.

Skupinový správce údajů bude také zajišťovat přípravu určitých sdělení koordinovaných na úrovni skupiny, která budou zasílána místním správcem údajů. Dále Skupinový správce údajů se třetími stranami bude vyjednávat speciální nabídky, které budou přístupné členům věrnostního programu.

 

Skupinový správce údajů bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem:

- Správy vaší registrace do věrnostního programu

- Analýzy vašeho chování v nákupním centru, jak je podrobněji uvedeno v tabulce níže (3.1), za účelem poskytnutí personalizovaných nabídek a událostí, o které byste mohli mít zájem.

Místní správce údajů a skupinový správce údajů jednají jako společní správci údajů a budou dále společně označováni jako „Správci údajů“, nebo též „my“ v různých tvarech.

 

2/ Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

- přímo od vás; a/nebo

- na základě vašeho používání našich Služeb

 

 1. a) Když používáte věrnostní kartu (včetně digitální verze) a je během vaší návštěvy oskenována, shromažďujeme informace související s typem služby, pro kterou bylo vaše členství ve věrnostním programu použito (například: události, narozeninový dárek), a tedy i ohledně vaší přítomnosti v našem nákupním centru.
 2. b) Když používáte mobilní aplikaci nebo webové stránky našeho nákupního centra jako přihlášený uživatel, shromažďujeme: informace o frekvenci vašich návštěv, vašich tras v nákupním centru za předpokladu, že jsme získali váš výslovný předchozí souhlas se shromažďováním těchto informací (platí pouze pro mobilní aplikaci nákupního centra - viz článek 8 Geolokace/polohové údaje).
 3. c) V případě používání webové stránky a akceptování používání cookies, shromažďujeme cookies, které jste akceptovali. Veškeré podrobnosti o cookies najdete kliknutím na následující odkaz v Podmínky užívání.

Podrobnosti o těchto různých způsobech shromažďování jsou uvedeny v části „Příslušné osobní údaje“ v tabulce uvedené v článku 3 níže.

 

3/ Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

3.1 V následující tabulce najdete veškeré informace týkající se:

- Proč zpracováváme vaše osobní údaje (Konkrétní účel)

- O které osobní údaje se jedná (Příslušné osobní údaje)

- Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (Právní základ)

- Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje (Doba uchovávání údajů)

- Jaká práva můžete uplatnit ve vztahu k vašim osobním údajům (Práva)

 

Konkrétní účel

Příslušné osobní údaje

Právní základ

Doba uchovávání údajů

Práva

Závisí na právním základu

Správa vaší registrace do věrnostního programu

Údaje poskytnuté přímo od Vás:

Povinné údaje: titul, jméno , příjmení, e-mail, datum narození

Nepovinné údaje : telefonní číslo, číslo SPZ/registrační značka, údaje týkající se vašeho zaměstnání vnákupním centru

Údaje poskytnuté od třetí strany: N/A

Uzavření smlouvy (Podmínky použití věrnostního programu) Čl.6 odst.1(b) GDPR

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Přenosnost

Správa vaší účasti na akcích pořádaných nákupním centrem

Vezměte prosím na vědomí, že vám můžeme zaslat sdělení, které vám umožní účast na dané akci (například: vpřípadě nutnosti dokladu o registraci pro vstup na událost)

Údaje poskytnuté přímo od Vás: E-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Oprávněný zájem správce údajů nabídnout členům věrnostního programu možnost účastnit se akcí organizovaných nákupním centrem a zajistit bezpečnost takovéto akce či události

čl.6 odst.1(f) GDPR

6 měsíců po akci nákupního centra

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Námitka proti zpracování

Usnadnění příjezdu na parkoviště nákupního centra

Údaje poskytnuté přímo od Vás: SPZ/registrační značka vozidla

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Uzavření smlouvy (Podmínky užívání věrnostního programu)

čl.6 odst.1(b) GDPR

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Přenositelnost

 

Správa nabídek a výhod věrnostního programu

Bezplatný přístup ke službám(za podmínek uvedených v Podmínkách užívání věrnostního programu), např.: parkoviště, dětské vozíky, dětská zóna, zapůjčení předmětů (dětský kočárek, deštník, invalidní vozík), narozeninový dárek.

Údaje poskytnuté přímo od Vás: Číslo ve věrnostním programu, čárový kód věrnostního programu, jméno, příjmení, datum narození

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Uzavření smlouvy (Podmínky užití Věrnostního programu)

čl.6 odst.1(b) GDPR

Žádné úložiště dat pro využití nabídek a výhod.

Pokud je věrnostní karta naskenována (nikdy pro použití toalet), jsme oprávněni si ponechat vaše datum návštěvy a typ použitých služeb / nabídek

 

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Přenositelnost

Účast na soutěžích pořádaných pro členy věrnostního programu

Údaje poskytnuté přímo od Vás: číslo ve věrnostním programu, jméno, příjmení, datum narození, osobní informace, které mohou být obsaženy vsamotné soutěži (odpovědi na otázky)

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Uskutečnění soutěže (pravidla soutěže)

čl.6 odst.1(b) GDPR

1 měsíc po doručení cen vítězi/vítězům

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Přenositelnost

Správa komunikace pro informační účely v souvislosti s věrnostním programem

(Příklad: informace o události přístupné pouze členům věrnostního programu)

Údaje poskytnuté přímo od Vás:číslo ve věrnostním programu, titul, jméno, příjmení, e-mail Telefonní číslo (nepovinné)

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Uzavření smlouvy (Podmínky užívání Věrnostního programu)

čl.6 odst.1b GDPR

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Přenositelnost

Správa komerčních sdělení

E-mailem nebo SMS (v případě poskytnutí vašeho telefonního čísla)

Údaje poskytnuté přímo od Vás: email, telefonní číslo (nepovinné)

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Udělení souhlasu

čl.6 odst.1(a) GDPR

 

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb nebo do odvolání souhlasu, cokoliv nastane dříve

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Námitka proti zpracování

Přenositelnost

Odvolání souhlasu

Analýza vašich informací / využití služeb:

Ø poskytnout vám personalizované nabídky; a

Ø zlepšit naše chápání vašich očekávání a potřeb a vyvíjet nové funkce a služby

Vezměte prosím na vědomí, že z tohoto pohledu kombinujeme osobní údaje uvedené v příslušném sloupci.

Údaje poskytnuté přímo od Vás:veškeré informace, které nám sami poskytnete.

Údaje získané zvaší aktivity: Chování na webu (cookies), Účast na akcích pořádaných nákupním centrem,

Vaše používání wifi: datum návštěvy nákupního centra

Vaše používání sbírání bodů ve věrnostním programu

Když je vaše věrnostní karta skenována pro použití služeb nebo účast na akci v nákupním centru

 

Oprávněný zájem správce údajů lépe porozumět zákazníkovi za účelem poskytování vhodných služeb a/nebo nabídek a oprávněný zájem členů věrnostního programu dostávat personalizované nabídky a služby.

čl.6 odst.1(f) GDPR

Vezměte prosím na vědomí, že: - soubory cookies se shromažďují pouze na právním základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR) - informace týkající se vašeho používání wifi jsou shromažďovány pouze na právním základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR => ale analýza těchto informací, jak je zde popsána, se provádí na základě oprávněného zájmu (čl.6 odst.1(f) GDPR)

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Námitka proti zpracování

Přenositelnost

Geolokace/polohové údaje (pouze v nákupním centru - prostřednictvím mobilní aplikace nákupního centra)

Údaje poskytnuté přímo od Vás: při využívání služby: údaje o poloze uvnitř nákupního centra

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Udělení souhlasu (udělený prostřednictvím mobilní aplikace nákupního centra)

čl.6 odst.1(a) GDPR

Neprováděno uchovávání údajů.

 

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Přenositelnost

Odvolání souhlasu

Odpověď na žádosti členů věrnostního programu týkající se osobních údajů

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno, příjmení, e-mail, číslo ve věrnostním programu nebo průkaz totožnosti

Údaje poskytnuté od třetí strany: neuplatní se

Zákonná povinnost

čl.6 odst.1(c) GDPR

Kalendářní rok od přijetí dotazu, plus 5 let. Vpřípadě žádosti o průkaz totožnosti, dojde kvymazání ihned po kontrole vaší identity

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Obdržení zpětné vazby na naše služby

Údaje poskytnuté přímo od Vás: odpovědi na dotazník s ohledem na zhodnocení námi poskytovaných služeb.

Oprávněný zájem správce údajů lépe porozumět zákazníkovi a zlepšovat služby a poskytovat vhodné služby nebo nabídky

čl.6 odst.1(f) GDPR

3 roky od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Námitka proti zpracování

Vznik, výkon nebo obhajoba právních nároků

(například vpřípadě vyšetřování trestného činu nebo události orgánem veřejné moci nebo regulačním orgánem)

Relevantní osobní údaje související s žalobou nebo soudním sporem

Oprávněný zájem správce údajů na zajištění své obhajoby;

čl.6 odst.1(f) GDPR

Zákonná lhůta v závislosti na typu žaloby / sporu

Přístup

Oprava

Vymazání

Omezení zpracování

Námitka proti zpracování

 

4/ Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • naši poskytovatelé služeb uvedení v příloze 1; Seznam našich současných poskytovatelů služeb třetích stran je uveden níže v příloze 1. Seznam je pravidelně aktualizován a zahrnuje název společnosti, adresu společnosti, konkrétní účel zpracování údajů
 • jakýkoli příslušný orgán nebo právní subjekt na základě právních nebo regulačních žádostí, soudních příkazů, předvolání k soudu nebo právnímu procesu, je-li to nutné k dodržení platných zákonů;
 • jakýkoli nabyvatel, pokud jsou osobní údaje převedeny v rámci prodeje nebo jiného převodu části nebo celého našeho majetku jiné společnosti;
 • s našimi pojišťovnami, právníky, jinými poradci a soudy při vymáhání pohledávek a/nebo obhajobě našeho postavení.

 

5/ Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Implementovali jsme proto všechna nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření a podle toho jsme vybrali naše poskytovatele.

Uzavřeli jsme dohodu o zpracování údajů zvlášť s každým poskytovatelem služeb uvedeným v příloze 1 a zkontrolovali jsme jejich obecná technická a organizační opatření. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni zpracovávat data jakožto zpracovatel dat pouze v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů, pouze naším jménem a podle našich pokynů.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost. Zabezpečení dat zároveň závisí na odpovědnosti každého z nás při správném používání veškerých technologií, proto vyzýváme všechny naše zákazníky, aby při používání internetových služeb s ohledem na potenciální rizika zůstali ostražití.

 

6/ Zpracování údajů mimo EHP

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají poskytovat vám Služby a zpracovávají pro nás vaše osobní údaje. Takoví externí poskytovatelé Služeb budou vždy vázáni povinnostmi ohledně zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů ve stejném rozsahu, jak vyplývá z těchto Zásad ochrany soukromí a platných právních předpisů.

Upozorňujeme vás, že někteří externí poskytovatelé služeb mají sídlo mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), a mohou tak přistupovat k vašim osobním údajům ze zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů. V případě takového předání Vašich osobních údajů mimo EHP uzavíráme standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů přijaté Evropskou komisí, abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich osobních údajů při přístupu a jejich zpracování mimo EHP. Naši zpracovatelé se také mohou spolehnout na Závazná podniková pravidla

V případě získání dalších informací nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese uvedené níže v článku 7.5.

Informace o standardním smluvních doložkách naleznete zde.

Informace o Závazných podnikových pravidlech naleznete zde.

                      

7/ Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

7.1 Na základě všech příslušných právních zákonů a v souladu s ustanoveními tabulky v článku 3.1 výše (sloupec „Práva“) máte následující práva *:

 • přístup k vašim osobním údajům: poskytneme vám podrobné informace o vašich zpracovávaných osobních údajích.
 • opravu vašich osobních údajů: pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné;
 • žádost o vymazání vašich osobních údajů: pokud chcete, abychom vymazali některé nebo všechny vaše osobní údaje;
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů: pokud chcete, abychom zastavili zpracování vašich osobních údajů, dokud neprokážeme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro zřízení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud nás požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy.
 • přijímat vaše osobní údaje ve strukturovaném a standardním formátu nebo požádat o přenos těchto informací jinému správci (přenositelnost)

Vezměte prosím na vědomí, že dostupná práva závisí na právním základě zpracování. V ustanoveních tabulky v článku 3.1 výše (sloupec „Práva“) najdete práva, která můžete konkrétně uplatnit při zpracovávání údajů při daných činností.

 

7.2  Odvolání vašeho souhlasu (souhlasů)

Pokud je při zpracování vyžadován váš souhlas, jak je podrobně uvedeno výše v tabulce v článku 3.1 (sloupec „Právní základ“), můžete svůj souhlas (souhlasy) kdykoli odvolat bez uvedení důvodu.

Pokud tak učiníte, zastavíme jakékoli další zpracování údajů spojené s tímto souhlasem. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení:

> pošlete e-mail, jak je popsáno níže v části Uplatňování vašich práv

> přímo změňte nastavení ve svém účtu ve věrnostním programu

> klikněte na odkaz pro odhlášení, který je k dispozici v patičce našich zasílaných sdělení

 

7.3 Odhlášení zasílání sdělení pro informační účely v souvislosti s věrnostním programem

V rámci věrnostního programu a na základě právního základu plnění vámi uzavřené smlouvy s námi (podmínky užívání věrnostního programu) vám budeme zasílat komunikaci (která se bude týkat pouze věrnostního programu a nebude obsahovat jakékoli komerční nabídky).

Pokud si nepřejete dostávat tento typ komunikace, můžete nás požádat, abychom je přestali zasílat následujícím způsobem:

> pošlete e-mail podle popisu níže v části Uplatňování vašich práv; nebo,

> přímo změňte nastavení ve svém účtu ve věrnostním program; nebo,

> klikněte na odkaz pro odhlášení, který je k dispozici v patičce našich zasílaných sdělení

 

7.4 Vymazání vašeho věrnostního účtu

Chcete-li smazat svůj účet ve věrnostním programu, můžete buď:

>  smazat jej přímo v nastavení svého věrnostního účtu; nebo,

>  poslat e-mail, jak je popsáno níže v části Uplatňování vašich práv.

 

7.5  Uplatňování vašich práv

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte prosím CGI Metropole, s.r.o. na emailové adrese: info@metropole.cz.  

Pro zajištění efektivního uplatňování vašich práv prosím vezměte na vědomí, že můžete kontaktovat výše uvedené nákupní centrum ohledně vašich dotazů a požadavků v souvislosti se zpracováním údajů ze strany obou správců údajů (Místní správce údajů a Skupinový správce údajů).

Abychom zabránili porušování práv třetích stran, vyhrazujeme si právo v případě důvodných pochybností přistoupit k předběžnému ověření vaší identity a požádat vás o:

- vaše číslo členství ve věrnostním programu, nebo, pokud jej nemáte,

- doklad totožnosti

 

Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, ale vyhrazujeme si právo prodloužit tuto lhůtu o dva měsíce. V každém případě Vás budeme informovat do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, zda jsme se rozhodli prodloužit dobu na odpověď.

V případě potřeby můžete kdykoliv navštívit náš informační stánek v nákupním centru.

 

7.6  Stížnosti

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  

8/ Geolokace/polohové údaje

 

8.1 Obecná zásada

Na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Vaší polohy v našem nákupním centru v době, když jste přihlášení v našich mobilních aplikacích pro účely měření četnosti Vašich návštěv a Vašich tras v rámci našeho obchodního centra a/nebo poskytování služeb souvisejících s polohou.

Zjišťování polohy bude prováděno, pouze pokud jste si aktivovali další služby/specifické funkce v nastavení Vámi stažené Aplikace obchodního centra ve Vašem mobilním zařízení. Tyto další služby můžete kdykoliv prostřednictvím Aplikace obchodního centra v nastavení deaktivovat.

Prosím berte na vědomí, že váš souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu bude platit okamžitě, pro všechna budoucí přihlášení k naší mobilní aplikaci a všechny budoucí návštěvy v našem nákupním centru po dobu 12 měsíců od prvního připojení, pokud svůj souhlas neodvoláte.

 

 8.2   Jak spravovat nastavení zjišťování Vaší polohy na Vašich mobilních zařízeních

Aby bylo možné určit Vaši polohu v nákupním centru, bude se od Vás požadovat, abyste měli aktivní funkci Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu.

 

Chcete-li si pouze prohlédnout mapu, aktivace funkce Bluetooth není požadována.

Upozorňujeme Vás, že mimo nákupní centrum nebudeme Vaši polohu zjišťovat a Vy nebudete moci sdílet svou polohu prostřednictvím našich polohových služeb. Zjišťování polohy aktivují pouze Bluetooth signalizační majáky instalované ve společných prostorech nákupního centra.

Geolokaci/polohové údaje svého mobilního zařízení můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím mobilního nastavení.

 

9/ Automatické rozhodování / profilování

V současné chvíli neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Budeme Vám poskytovat specifické nabídky založené na vašich individuálních osobních údajích a analýze Vašeho uživatelského chování. Nechceme vás obtěžovat informacemi a propagačními akcemi, které pro vás nemusí být relevantní. Proto posuzujeme váš nákupní profil, tj. informace o vašich dřívějších nákupech a preferencích, které shromažďujeme prostřednictvím vašeho využívání našich Služeb, jak je podrobně uvedeno v tabulce (článek 3.1), abychom vám zasílali pouze takové informace a propagační akce, které pro Vás považujeme za zajímavé nebo důležité.

 

10/ Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

Vyhrazujeme si právo převést Vaše osobní údaje, pokud bude skupina Unibail-Rodamco-Westfield Group zapojena do fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje části či celého nákupního centra nebo jeho správcovské společnosti či vlastníka, kde jste zaregistrován/a jako člen věrnostního programu. Budete informován/a, pokud taková změna vyžaduje oznámení nebo souhlas podle platných zákonů, budete informován/a nebo bude vyžadován váš souhlas.

 

11 / Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím Služeb. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu v souladu s platným právem, budeme Vás informovat prostřednictvím Služeb a případně si Váš souhlas vyžádáme.

 

Příloha 1 - Seznam poskytovatelů služeb