VÝSTAVA „OBYČEJNÉ PŘEDMĚTY, NEOBYČEJNÁ BOLEST“ V METROPOLI ZLIČÍN

Nezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., zahájila výstavu v Metropoli Zličín na centrálním náměstí, s názvem „Obyčejné předměty, neobyčejná bolest“.

Cílem výstavy je odhalit hluboké, ale často přehlížené následky sexuálního násilí a podpořit potřebnou změnu společenského vnímání a postoje k obětem. Výstava se zaměřuje na všední předměty, které jsou každodenními připomínkami traumatických situací. Tyto předměty v sobě nesou nevyřčené a nesdělené příběhy obětí sexuálního násilí, a poukazují na vrstvy traumatu, které sahají daleko za samotný čin; strach promluvit, protože jim nikdo neuvěří, izolace a samota, které oběti zažívají, když toto břímě nesou samy. Sexuální násilí zároveň způsobuje hluboké, nevyčíslitelné ztráty – neuskutečněné sny, nenaplněné ambice, opuštěné koníčky, prosté radosti navždy spojené s bolestí.

Co prožily a jak razantně to ovlivnilo jejich život? Čeho všeho se kvůli prožitému traumatu musely vzdát? Jaké předměty každodenního použití jim neustále připomínají to, na co by nejraději už navždy zapomněly?

Na tyto otázky najdou odpovědi návštěvnice a návštěvníci v Metropoli Zličín. Výstava je přístupná zdarma.

„Našim cílem je lidem, kteří sexuální násilí nezažili, pomoci představit si, jak nedozírné následky může toto trauma na oběti mít. S čím vším se musí potýkat a jak moc to jejich život ovlivňuje. Z naší přímé práce s oběťmi sexuálního násilí totiž víme, že se často setkávají s necitlivým nebo odmítavým přístupem ze strany rodiny, přátel i institucí. Tento přístup má kořeny ve společenských stereotypech, klamných představách a neznalosti dlouhodobých následků sexuálního násilí. Přiblížením toho, co oběti zažívají, se tak snažíme zvýšit porozumění veřejnosti a předcházet domněnkám, které často působí jako překážky bránící obětem ve sdílení svého traumatu a vyhledání pomoci“, popisuje kontext výstavy ředitelka proFem Jitka Poláková.

Výstava samotná je postavena na kontrastu obyčejných předmětů s popisem traumatické události, kterou obětem tyto předměty připomínají a ztrátou, kterou jim sexuální násilí způsobilo. Pár silonek tak ztělesňuje zničené profesní sny a životní jistoty ženy, jejíž prosperující kariéra byla náhle zastavena v důsledku otřesné události. Odhozené plavecké brýle symbolizují ztrátu potenciálu a nadšení mladého muže pro plavání, které po traumatické události nahradil strach a úzkost. Školní taška odráží sžíravý strach ženy o své dítě, který je v příkrém kontrastu s bezstarostným dětstvím, jež jí samotné bylo odepřeno. Předměty a příběhy za nimi jsou dále doplněny informacemi o sexuálním násilí, statistikami nebo tipy, jak pomoci osobě blízké, pokud si něčím podobným prošla.

„Výstavou chceme přispět k vytvoření vnímavé a empatické společnosti, která věří, naslouchá a bez předsudků podporuje ty, kdo sexuální násilí zažili. Společnosti, ve které se oběti nemusí bát svěřit se či požádat o pomoc. To je totiž pro oběti velmi úlevné – nebýt na něco tak náročného samy,“ doplňuje koordinátorka výstavy a projektová koordinátorka v proFem, Kateřina Karlová.

VÝSTAVA „OBYČEJNÉ PŘEDMĚTY, NEOBYČEJNÁ BOLEST“ V METROPOLI ZLIČÍNVÝSTAVA „OBYČEJNÉ PŘEDMĚTY, NEOBYČEJNÁ BOLEST“ V METROPOLI ZLIČÍN